Contact:

Sportcentrum de Bildtse Slag

Hartman Sannesstraat 9

9076 EB St. Annaparochie

Tel: 0518-401270

Info@bildtseslag.nl
Home Tarieven Openingstijden Zwembad Sporthal Sportcafé Aanmelden Contact Links


1. Plaats in de organisatie (zie organogram)

Functie valt operationeel onder de algemeen coördinator en hiërarchisch onder de directeur


2. Doel van de functie

Is verantwoordelijk voor het houden van toezicht in het zwembad en het bewaken van de hygiëne, orde en veiligheid in het zwembad


3. Aard van de functie

Draagt zorg dat bezoekers op een ordentelijke, veilige en hygiënische manier gebruik maken van het zwembad en materialen (conform toezichtplan)

Draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden- en activiteiten worden uitgevoerd conform de daarvoor geldende eisen, veiligheidsvoorschriften, bedrijfsprotocollen en richtlijnen

Voorkomt ongevallen en gevaarlijke situaties en onderneemt gepaste actie indien dergelijke situaties dreigen of zich voordoen; verleent zo nodig eerste hulp

Assisteert bij zwembadactiviteiten en verricht schoonmaak- en kassawerkzaamheden

Signaleert en meldt eventuele onvolkomenheden en knelpunten aan de algemeen coördinator

Kan - als organisatorische omstandigheden daar om vragen tijdelijk worden belast met andere taken en werkzaamheden in de accommodatie


4. Werkwijze

Werkt zelfstandig in wisselende diensten (volgens rooster, veelal avond- en weekenddiensten) en/ of in opdracht van de algemeen coördinator of directeur


5. Vereiste kennis en vaardigheden

Afgeronde VMBO of vergelijkbaar werk- en denkniveau

praktische kennis en ervaring voor het handhaven van veiligheid, hygiëne, toezicht en het toepassen van hulpverlening en reddend zwemmen

Diploma’s: KNBRD-A, EHBO, AED en BHV

Ervaring in het uitoefenen van toezicht op het handhaven van orde, veiligheid en hygiëne

Bewust van de beroepsethiek, communicatief, overtuigingskracht, signaleren samenwerken, verantwoordelijk, klantgericht


6. Zakelijk risico

De functie kan schade berokkenen aan individuen, het financiële en communicatieve proces alsook imagoschade veroorzaken. Risico op verstoring van relatie met klanten     


7. Werkomstandigheden

De functie kent fysieke belasting door lopen, staan, zitten en stemgebruik in een warme en vochtige omgeving. De functie kent bezwarende omstandigheden door vuil, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het verrichten van werkzaamheden in wisselende diensten. Er is sprake van een matige psychische belasting
Functieprofiel zwembad medewerker